Finanses energotaupībai un attīstībai

2007 līdz 2013 gada
ES fondu plānošanas periodā, Latvijai no ES reģionālā attīstības fonda, Eiropas
sociālā fonda un Kohēzijas fonda piešķirts finansējums 4,5 miljardu eiro
apjomā. Pirmā darbības programma ‘’cilvēku resursi un nodarbinātība’’ saņēmusi 12%
no piešķirtajiem līdzekļiem. Otrā darbības programma ‘’uzņēmējdarbība un
inovācijas’’ attiecīgi 16% un trešā darbības programma ‘’infrastruktūra un
pakalpojumi’’ saņēma 72% no visa piešķirtā finansējuma. Trešās programmas
ietvaros sniegtie atbalsta pamatvirzieni ir liela mēroga vides infrastruktūras
izveides un uzlabošanas projekti, ilgtspējīga transporta attīstība, kā arī
energoefektivitātes uzlabošanas, reģionālās nozīmes transporta tīklu attīstība
un mazāka mēroga vides projektu īstenošana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.